زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
پيش از رسيدن به خط آخر، يک رباعی بخوان! <- سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


پيش از رسيدن به خط آخر، يک رباعی بخوان!


چتری خاموش بر گُلِ ميخ
چشم به راهِ مسافری دور است،
يک جفت کفش زنانه در پاگَردِ پلکان
چشم به راه تو.


کتابی کهنه در پستوی احتياط
چشم به راه چراغی دور است،
پيراهنِ تابستانیِ تو بر بندِ رخت
چشم به راهِ تو.


باغچه‌ی کوچکِ ريحان در خوابِ آب
چشم به راه نَم‌نَمِ آسمانی دور است،
بسترِ بی‌گفت، بی‌بالش، بی‌گيسو ...
چشم به راه تو.
ماه، ماهِ پرده‌پوش در عَقدِ ابر
چشم به راهِ روزنی روشن، روزنی دور است،
خُرد و ريزِ هزار ستاره بر سنگفرشِ کوچه
چشم به راه تو.
پس کی می‌آيی مسافرِ غمگينِ پاييز پنجاه‌وهشت!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013