زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
سَرِ شب <- سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


سَرِ شب


گل انگار نمی‌خواهد باز بادِ بی‌باور بيايد
پروانه‌ای بر پنجمين شانه‌ی خسته‌اش خواب است.


پرنده انگار نمی‌خواهد به خاطرِ باد بخواند
صنوبر مهتابْ خورده‌ی باغِ شامگاهی‌اش خواب است.


کودکانم انگار نمی‌خواهند از بادِ بی‌سوال
سراغی از پروانه و پرنده بگيرند،
بابائیِ خسته‌ی بی‌لبخندشان خواب است ...


اما من بيدارم بابا
پروانه لای کتابی کهنه مُرده است
از پرنده هم هيچ نبايد گفت
حالا ديگر ديروقت است، بخوابيد!
فردا صبح خودتان می‌فهميد
چرا باد بی‌باور بود و
چرا صنوبر بی‌خواب.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013