زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت


شناسنامه کتاب
نام: سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ دوم - ۱۳۷۶
تيراژ: ۳۵۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه
شابک: ۶-۰۳-۶۲۴۶-۹۶۴
ناشر: انتشارات محيط - تهران
حروفچين: ظريفيان
ليتوگراف: اشکان
چاپ: زحل
صحافی: اميرکبير
فهرست
اشاره

نوبت
نمی‌دانم چرا اسمی ندارد
جابه‌جايی در آغاز و پايانِ يک موضوع
مسافری که از شما سخن گفته بود
دارد باران می‌آيد
يادآوری
يک سوال ساده از ابوسعيد ابی‌الخير!
پيش‌بينیِ پَرَندوش
ميدان هِرَوی
عجيب است
عزيزم
ادامه‌ی همان حرفِ آشنا
با آن‌ها که بالای ديوار نشسته‌اند
تکرار يک فعل ساده از جناح ماضی مطلق
مُرغِ مهاجر
جواب
بالاخره
هلاک
هيچ، حرام!
تا کجا ...!؟
خبر خيری خواهد رسيد
دارد يک اتفاق تازه می‌افتد
قرار بر اشاره‌ی او بود
خط و خبر
باغ
نامها، نفرات، نامهای نفرات
اصلا هيچ
البته
حالا چه؟
گُل قالی
سورسان
برای خودت، برای خودم
کتابت
سرِ کوچه، آن سوتر از تماشای کودکان
حروف اضافه، حروف ربط ...
دُرُست
يکی دو تصوير از ترانه‌ای قديمی
دِق، دريا، دِق
پُل و تکرارِ همان ترانه‌ی معلوم
مَرغا، جوارِ پيرِ بابونه
قضيه از اين قرار بود
هی عجب!
چقدر علامت سوال؟
دور مثل آدمی، نزديک مثل کوه
قيمت
ملاقات
پرده را کنار می‌زنم
اقرار
سَرِ شب
شما حتی حوصله نکرديد
حکيمِ رويا
بُريده‌ی يک روزنامه‌ی ديواری
گاهی اوقات پيش می‌آيد
چه بگويم!
من از اين طرف آمده‌ام
تعبير نهايی با شماست
پيش از رسيدن به خط آخر، يک رباعی بخوان!
مسجد سليمان
راحتی
گاهی اوقات پيش می‌آيد
گزندِ کليد
پُشتِ سرمان آواز از احتمالِ آواز و آينه لبريز است
ماه، سنجاق، پيراهن

گستاخی در آزمونِ واقعيت
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013