زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ساده بودم، تو نبودی، باران بود <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ساده بودم، تو نبودی، باران بود


شناسنامه کتاب
نام: ساده بودم، تو نبودی، باران بود
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ دوم - ۱۳۸۰
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۱۷۴ صفحه
شابک: ۴-۰۵-۵۵۶۳-۹۶۴
ناشر: انتشارات دارينوش - تهران، صندوق پستی ۵۱۱۹۳-۱۴۱۵۵
طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی
حروفچين: دارينوش
ليتوگراف: عروج
چاپ: سارنگ
فهرست
مُرده‌ام باز خواهد گشت
مالِ شما!
لطفا نفر بعدی ...!
مثلِ بسياری ديگر
اسمی داشت، يادم رفت
وابسته‌ی واپسين اسم
تا
پدر
در خانه
نقطه‌ی وَه ...!
بی‌اسم است
پنهانی
بين راه ...
سال
چمدان
حوصله کُن!
آشغال‌های دَمِ در
راهِ دورِ توکا
حروف و نقاط
باشد ...!
تنها گرسنگان می‌فهمند
کم‌کم باورت می‌شود
راه به راه
ممکن است دير برگرديم
از هر چه بودنِ حالای ما
فقط فاصله بود
گشت، گهواره، زمان
پس چرا اين همه دير!؟
ماه در خواب هور
گفت‌وگو در پارک
سلام يعنی برای هميشه ... خداحافظ!
ملايک شبنم‌ها
از هر چه گفتن بوسه
داستان يک گفتگوی محرمانه ...
مشام اين سيب سبز ...
اميد
رموزِ حروف
اتفاق
گوشزد
دستمال‌های کوچک چهارخانه
منظره
يک لحظه‌ی دُرست
چيزی نيست
بگومگوی کلماتی که من ...
بين خودمان بماند
ها ... که بله!
ملاحظه
حسِ خوش‌وَرا
خانه و جهان
همه راست می‌گويند
مايل به زندگی
نامه‌ای که برای چندمين بار ...
يک گفتگوی ساده‌ی ديگر ...
باجه‌ی تلفن
فردا صبح زود
زندگی
بالاخره يک روز بايد به خانه برگردی!
قطار
يک شب، يک جايی ...
امسال زمستان
يک قصه برای دختران يتيم
هر کس به راهِ خويش
بلندبلند بخوانيد ...
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013