زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
يکی ديگر از ميان همه اما يکی ديگر <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


يکی ديگر از ميان همه اما يکی ديگر


جز تحمل تاريک اين تکلم خاموشی، راهی نيست!


(باد بيايد و هی بگوئی باد!؟)
حالا برابر آن آينه‌ی بی‌مرام
تا کی مرا ميانِ مه نشسته خواهی ديد؟
(با دستمال سپيد بر دو ديده‌ی دريا
که شرم عشق را در انعکاس گريه نهان کرده‌ام!)
خلاص مشو ای سرشتِ صبور!
صبوری کن که من در قيودِ اين قصيده‌ی منفعل
موزونِ هيچ صراطی نخواهم شد.


حالا خراب از حيات سکوت
ميان ذهن من و زيارت تو
فاصله‌ئی‌ست، فاصله‌ئی‌ست ...
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013