زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
وقت اوقاتم،‌ چکيده‌ی اندوه! <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


وقت اوقاتم،‌ چکيده‌ی اندوه!


پناه بر عشق!
دو رکعت گريستن در آستين آسمان
برای دوری از يادهای تو واجب است
واجب است تا از قنوت جهان
راهی به اَتِنافی مُشعرالجنون بيابم.


اينجا زمان از پی رازها و آوازها
مرهم فريب فراموشی نيست،
تنها خراشِ بی‌شفایِ آن جراحتِ کهنه‌سال،
بهانه‌ی بی‌سوالِ مرگ من است.


آيا سرنوشتِ غريب من
هم از ميان آن همه سيلیِ خاموش
نامی کنارِ نوازش و نی‌نوای تو خواهد يافت!؟


دريغا که عشق ...
خوابی از خوابهای خاکستر است!
(خاموش! از عقوبت خوابهای خاکسترت نمی‌ترسی؟)
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013