زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
روا <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


روا


در اين دقيقه که پايان جهان من و توست
من از يادآورد بوسه‌های بسيارم
نه شرمنده‌ی کودکان و
نه دلواپسِ آبروی آينه‌ام.


در اين دقيقه که پايان جهان من و توست
هر آب رفته به جوی را
نه جانبِ دريا و نه آن دواير مقصود
تنها من از چشم اين آبروی و
دلِ اين کودکان،
عموی آب و انعکاس شکفتن بودم،
والله همين و خلاص!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013