زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کوکو <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کوکو


در غيبتِ جهان
مرا حديثِ حضوری نبود
که به رويتِ آوازهات
از شنيدنِ اشياء زاده شدم.


من از سَرِ سادگی
از هر چه رَفتنِ خويش را نمی‌دانستم،
ورنه اين همه در آدابِ تجربه
تکلم گريه‌های خدا نامکرر نبود.


(بی که بپرسی چرا، می‌گويمت که کوکویِ سَر بريده
بر ديسِ مس نخواهد خواند.)


يعنی اشارتِ چشمهامان را فاصله‌ئی‌ست
که تکلم هر معناش
مگر از خوابِ پلی خاموش بگذرد!


دردا دلِ خرابِ هر سوْ راه!
در اين همهمه آيا
پاره سنگ پتياره
دستِ آينه را خواهد خواند!؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013