زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
دوئی،‌دالی لاما، دوئی ... <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


دوئی،‌دالی لاما، دوئی ...


حالا به هر چه می‌نگرم
يا تبسم پرنده می‌بينم يا تکلمِ اشياء،
عجيب است
هر که خدا را دوست می‌دارد، شاعرش می‌بيند،
اما هر که مَنَش دوست می‌دارم
می‌گويند بايد اهل جنوبِ ستاره يا شمالِ آينه باشد،
حالا چرا ...؟ يا فروغ می‌داند و يا رابعه ...
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013