زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
برای صفحه‌ی شعر يک روزنامه‌ی رسمی <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


برای صفحه‌ی شعر يک روزنامه‌ی رسمی


در اين دهه، ديدگان مرا تو کی بی‌کنار باران ديدی!
بيا پنجره‌ها را ببند
دستهای مرا ببند و
دهان مرا ببند،
باز به هر سو که بنگرم
تو آوازی خواهی شنيد!


می‌گوئی چشمهای تو را نيز خواهم بست
باز به هر چه بينديشم،‌ تو آوازی خواهی شنيد!
چه خاکسترم در تخيل باد و
چه بی‌گورم بر عرش آب.


چه کنم، شاعرم!
من مجبور به اقرارِ اين قرائتِ سبزم!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013