زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
آوازهايی در راه <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


آوازهايی در راه


کلمات تارند
معانی تاتار،
اما من از پی پودِ بودن يا نبودن نبوده‌ام
هر چه به ذهن تو آمد شعر است
هر چه به زبان من اما ... وحی غريب!


هی می‌روم،
تارا در غبار و، ماه در پياله‌ی آب،
شايد اشاره‌ئی، آوازی، حرفی ساده يا سکوتی سرشار،
چه می‌دانم،
ميان يافتن و دريافتن فاصله‌ئی‌ست ...
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013