زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد
نامه‌هاشناسنامه کتاب
نام: دير آمده‌ای ری‌را! باد آمد ... / نامه‌ها
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ چهارم - ۱۳۸۰
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
شابک: ۹-۸۷-۵۵۶۳-۹۶۴
ناشر: انتشارات دارينوش - تهران، صندوق پستی ۵۱۱۹۳ - ۱۴۱۵۵
طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی
حروفچين: دارينوش
ليتوگراف: عروج
چاپ: سارنگ
فهرست
دفتر اول: نقاطی روشن از جزاير خوابها

داستان بلند ری‌را در واپسين شب آن هزاره‌ی رويا
رعايت رويا و خواب هفتم عطارد
باد، بلاهت، يا واژه‌ئی در همين حدود ...
از القاب آينه دور است!
يعنی نگفتمت ...!؟
تمامت نكردم، تمامم كن
رويای راحله
همگان را شبيه شما ديده‌ام
رمه‌ی رويا
آوازهايی در راه
برگرديم سر اصل مطلب
راه، راهی كه راه ...
بخاطر همه‌ی خوابهامان
برای صفحه‌ی شعر يك روزنامه‌ی رسمی
لامحال
فرود، سه‌گاه، بيدق باد.
بعضی می‌دانند، بعضی نمی‌دانند.
اقرار در كُنيه‌ی كلمات
حرفی نيست! خب ...؟!
كيتارو، كيتارو ...!
بيا برويم رويا ببينيم.
دوئی،‌دالی لاما، دوئی ...
ادامه‌ی همان اولاً و آخراً
جانشينِ موعودِ پسين‌ترين فردا
برای بامدادی ديگر
صورت ساده‌ی بوسيدن
ناگهان كلماتی از رويای تو آوازم دادند.
فی مابين
هميشه منتظر خبری خوش، خوابهای ترا مرور می‌كنم
حروف ...
دفتر دوم: جزايری روشن از خواب درياها

بی "اميد" چيدنی شايد ...
اندكی آرامتر!
نَحوِ مَحو ...
كوكو
پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پريشان
بگذاريد حرفم را بزنم!
هر واژه را بدين تكلم رويا راهی نيست!
روا
در اين بودنی‌ها، باد اگر باد است ...
وقت اوقاتم،‌ چكيده‌ی اندوه!
يكی ديگر از ميان همه اما يكی ديگر
سكوت، فراموشی و آرامش
پيشتر از اين نامش را نمی‌دانستم
پرنده، هی پرنده‌ی پرقيچی!
در لهجه‌ی وزيدن خاموشان
امتحان ثلث سكوت
مكاشفات ساحر قلوبنا
يا اگر نشد ...
حكايت
بازگشت‌ها
دفتر سوم: نامه‌ها

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۵
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013