زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۲۰ <- عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۲۰


باران اگر بهانه‌ای برای گريستنت نبود،
تو اين همه از آسمان سخن نمی‌گفتی!
ديروز "ترانه‌های کوچک غربت" را می‌خواندم،
امروز اما پی عطر تو از خواب گل سرخ می‌گذرم.


به من چه که فصلِ سخن گفتن از ستاره دشوار است!
وقتی تخيل صندلی از جای تو خالی نيست
معنیِ ساده‌اش اين است که من شاعرم هنوز!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013