زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
تَغزلِ تاريک <- عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


تَغزلِ تاريک


در انجام ترانه‌ای که تارج تبسم تو بود،
گلوی بريده بر يالهای آسمان سوده‌ام،


راستی مگر مويه‌های پَرپَر
ميراث نسلِ شب‌شکستگان شب‌زده نبود!


بلوطی برهنه بر کجاوه‌ی کوه
فروشدن از کلاله‌ی آبسالِ نيلوفر
و بی‌بهار مُردنِ من، در انجام ترانه‌ای
که تارج تبسم تو بود.


آه ای نخاع گيج! گهواره‌ی من، گردونه‌ی پرشتابِ سياوش است،
پس تو از طنينِ کدام تيغ بی‌‎غلاف
تغزلِ تاريک مرا زمزمه می‌کنی؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013