زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
رو به يک طرفی ... <- عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


رو به يک طرفی ...


هی آذر صبور!
انار دوشيزه در التهاب رسيدن است.
برگهاشان بر خاک
دلهاشان ترنم چيدن.
شايد کسی قُمری سربُريده‌ای در خورجين خود دارد!


رمه‌ای زنبور گيج از هزارتوی جمجمه‌ام می‌گذرند،
و در کنج پسينی سرد
سگی لاشه‌ی خورشيد را به دندانِ برهنه،
بر خاکروبه‌ی آغلِ آسمان می‌کشد.


اينجا کجاست ای ماهِ واهمه!؟
قنديل يخينِ خون بر طاقخواب شب غار،
و لبانی مذاب که از نيزارِ مگویِ من
حکايتِ هجرانی‌اش ... بلند.


هی گياه دوشيزه!
تو از غرامتِ اين زمستان،
چه از شکفتن خويش خواهی چيد؟!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013