زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
چهارده <- عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


چهارده


چرا به ياد نمی‌آورم؟ خسته از جابه‌جايی افعال،
خسته از ضماير ملکی، خسته از صرف خستگی
خسته از نحوِ مکرر آدينه، خسته از ترنم تصميم‌ها،
تنها ترا و ترانه‌های ترا می‌طلبم.
اينجا همواره همه‌ی اخبار جهان،
خلاصه‌ی خبری ساده بيش نيست:
روشنايی روز و تاريکی شب.
تاريکی شب و روشنايی روز.
چه فرقی دارد؟!


چرا به ياد نمی‌آورم؟
من از کلمات، از سنگها و نامها خواهم گريخت.
خسته از جابه‌جايی معانیِ مردم، خسته از در رابطه با،
خسته از در اين برهه،
خسته از دو دستگیِ دريا، از ديالکتيک،
خسته از وحدت واژه و از من که خسته‌ام.
آه ای خلاصه‌ی ساده‌ترين خبر!


چرا به ياد نمی‌آورم؟ ژوليدگان سبز، انگشتر‌های عقيق
سياه‌جامگان صفوف، تورم تاريکی، مراثی مشکوک،
و قوافلی گيج با آينه‌هاشان از جيوه‌ی جنون.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013