زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
دوازده <- عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


دوازده


چرا به ياد نمی‌آورم؟ زاده‌شدن بر زمهرير خشت،
زيستن بر سرير سرنيزه،
و الوداع گلی گمنام در شبی از بادهای بی‌نشان.
دريغا تقدير مشترک!
همه‌ی اين روندگان ساده می‌دانند،
آب‌های بلاد من از شمال روبه جنوب می‌روند.
باران تجريش هميشه سيل ری را رقم می‌زند.


چرا به ياد نمی‌آورم؟
اينجا انديشه‌ی هر چيزی، وجود همان چيز است که می‌دانيد!
کافور و حادثه، صبوری سايه در دهان غار،
سدر و پرنده و گيسو،
و از گذشته‌ی فردا،
که ستاره‌ی سربُريده‌ای در کفت من.


چرا به ياد نمی‌آورم؟ آوای گنگ دره و پسين، تخيل باد و
شيونِ بيوه‌ای در پستوی آسمان
و شبحی خاموش بر قوس لاژورد،
انگار امشب از انتهای جهان خبرهای تازه‌ای در راه‌ست.




| بازگشت به فهرست |



 تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013