زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ده <- عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ده


چرا به ياد نمی‌آورم!؟ مگر آن شک، مگر آن شبح غريب،
در پناه گرگ‌وميش کوچه‌ی هشتی چه می‌طلبيد،
و من چرا، چرا از باد،‌ از پنجره،‌ از آب و آينه هراسانم؟
پهلو به پهلو شدن در بستری تهی، نفسهای منظم دريا،
و کبوتری آسيمه که از آسمانی کهنه می‌گذرد.


چرا به ياد نمی‌آورم؟ حلول سالهای دور،
حيرت ياخته‌ای پابه‌زا،
بارش غبار ستارگان دوردست، و طنين عصای آن شبح غريب
بر سنگفرش کوچه‌ی تجريش.
تو کيستی؟ من کيستم؟ او کيست؟!


چرا به ياد نمی‌آورم؟ يادآوردِ آسمان، آسان بود،
يادآوردِ سالکی بر گونه‌ی گلدان،
بوی بخار آب، صابونی بر کنج کف، حوله‌ی سپيد،
پنجره‌های بی‌پرده، و درياچه‌ی قو که بالا آمده بود،
موسيقی ماه از لبالبِ شيروانی به کوچه می‌ريخت.
دريغا دريای دور!
عاشق‌شدن در دی‌ماه، مردن به وقتِ شهريور.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013