زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
مصاحبه‌ها <- صفحه‌ی نخست


مصاحبه‌ها


کتاب را آزاد کنید!
مصاحبه با سايت "هنرنیوز" - ۱۴ مهر ۱۳۹۲وزيدن نسيمی که به تحمل توفانش می‌ارزد
مصاحبه با روزنامه‌ی "اعتماد" - ۱۹ مهر ۱۳۸۲خيال را نمی‌توان به تخمين بست
مصاحبه با روزنامه‌ی "ياس‌نو" - ۱۲ مهر ۱۳۸۲
 تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013