زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۹ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۹


اين منم کوروش
پسرِ ماندانا و کمبوجيه
پادشاهِ جهان
پادشاهِ پهناورترين سرزمين‌های آدمی
پيشوایِ خِرَد، پاکی، شادمانی و پارسايی
نواده‌ی بی‌بديلِ نور و ترانه و سلطنت.


هَم بدان‌گونه که بر اين زمينِ زنده زاده شدم
روزی نيز
تنِ خسته اندر اين خاکِ ماندگار خواهم کشيد.


اينجا مزارِ مهيای من است
سرزمينِ مادری
آرامگاهِ واپسين
مَرغابِ هزار بارانِ بی‌خلل
که ملايکِ هر هفت آسمانِ بلند
بر آن گواهی داده‌اند.


من پيام‌آورِ برگزيده‌ی اهورا و عدالتم
که جز آزادی
آوازِ ديگری نياموخته‌ام
و جز آزادی
آوازِ ديگری نخواهم آموخت.


پادشاهِ پارسيان و
کماندارِ آرياييان منم
که به بالينِ فرودستانِ شب‌زده شتافته‌ام
من شفاآورِ خستگانِ زمينم
که برای مهربان‌ترين مردمِ خويش
شادمانی به ارمغان آورده‌ام.


پس پيروزگرانِ بَرزاوَند بدانند
مَرغاب
آتشگاهِ آسمانیِ من است
و شهرياران و آيندگان بدانند
کوروشِ‌ هخامنش
چه خواست، چه گفت و چه کرد.


و گفتم تا بر اين سنگِ سرد بنويسند:
جز آتشِ آزادی
هيچ چراغِ روشنی بر اين پهنه نخواهد پاييد.


و من پسرِ ماندانا
فرمان دادم
آرامگاهِ ابدی مرا
با عطر و علاقه و درفشِ آزادی بيارايند
زيرا به بَخت‌شُدِ شهسوارِ بزرگ
نزديک است
زيرا مرگِ زيباترين مونسِ مردمان
نزديک است
و من خواهم مُرد.


پس ای اميران آينده
بدانيد که شهسواران و شهرياران می‌ميرند
اما شادمانیِ مردمان هرگز!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013