زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۴ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۴


نيکی بيافرين
تا نيکی‌های تو نيکی بيافريند
محبت کن
تا محبت‌های تو محبت بيافريند
همگان را دوست بدار
تا همگان دوستت بدارند
اين دستورِ داناترين شهريارِ شماست.


از من بشنو ای بينا
آرام باش و آراسته
خوشبو باش و خاموش،
خاموش به وقتِ دُرُست.


پُرگويی ... گول است و بلاهت است
گستاخی را به گور بسپار و
آرام سخن بگو
شريف سخن بگو
شمرده سخن بگو
و به ياد آر که همه‌ی درها و دروازه‌ها
با کليدِ خِرَد گشوده می‌شوند
و به ياد آر که پيش از تو بر ستمگران چه رفته است
بر شب‌طلبان چه رفته است و
بر شهريارانِ شَقی چه رفته است.


از خيانتِ خويش بترسيد
از تنهايیِ بزرگ بترسيد.


و من شما را به جلال و گذشت
به روشنايی و به رويا وصيت می‌کنم.


هزار پيروزی برساد
هزار درمان و هزار شادمانی برساد
اين آرزوی من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013