زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۳ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۳


تنها با عدالتِ بسيار
به زندگی خواهيم رسيد
ورنه نيک‌بختی خواهد مُرد و
شادمانی و همدلی خواهد مُرد.


پس ای اميران و آيندگان
بدانيد که حکومت بر خاموشان، شرمندگی‌ست
حکومت بر درماندگان، شرمندگی‌ست
حکومت بر ترس‌خوردگان، شرمندگی‌ست
و حکومت بر جلادان نيز!
و من نمی‌خواهم شهريارِ شرمندگی باشم
زيرا شهريارانِ شريف
درمان‌گران و دانايانِ روزگارِ خويش‌اند
و من شريفم در پرتوِ محبتِ مردمان!
و پروردگارِ من
سازگاری و صلح عطا خواهد کرد
سلوکِ دُرُست و جهانِ به سامان عطا خواهد کرد
خوشی، خوبی‌ها و خِرَد عطا خواهد کرد
باران‌های برکت‌آور خواهد باريد.


پس رو به پروردگارِ خويش می‌پرسم:
کجاست دانايی که در اين حياتِ سپنج
به ياریِ من برخيزد؟
من خواستارِ سربلندیِ خويشم
من خواستارِ سربلندیِ ملتِ خويشم.


تا هست
خانه‌ها خوشبو باد
اعتماد آدمی به آدمی بسيار باد
که راستی و روشنايی
آرزوی من است
که عدالتِ عزيز و آزادیِ مردمان
آرزوی من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013