زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۰ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۰


بزرگ، بخشنده و بی‌بديل باشيد
زيرا من که پيشوایِ دانايی‌ام
چنين خواسته‌ام.
دانايی و دليری
سَرمشقِ من است
شادمانی و شعور
سَرمشقِ من است.


چون من بينا باشيد
چون من شنوا باشيد
چون من به جهان بنگريد
همه چيزی در اين جهان
خبر از شادمانیِ بی‌زوال می‌دهد.


اَبرهای صف به صف
مژده‌بخشِ باران‌اند
دوستشان دارم.


خروسان خوش‌الحان
مژده‌بخشِ خراميدنِ خورشيدند
دوستشان دارم.


سبزينه‌های نوخيز
مژده‌بخشِ لذتِ نورند
دوستشان دارم.


هَزارانِ خوش‌خوان
مژده‌بخشِ ملايک‌اند
دوستشان دارم.


کوه‌های سرفراز
مژده‌بخشِ پايداریِ آدمی‌اند
دوستشان دارم.


پس تا تو زادرودِ پاکانِ منی
جاودانو پُرجلال خواهی زيست
سرزمينِ من!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013