زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۷ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۷


پروردگارِ زمين و آسمان
گواهِ گفتارِ من است
که هرگز با ديوان و ستمگران همداستان نبوده‌ام
و در زندگی
جز خرسندیِ مردمان هيچ نخواسته‌ام
و در زندگی
جز شادمانیِ مردمان هيچ نخواسته‌ام
روشنايی سِپَند و ستارگانِ سهی
گواهِ گفتارِ من‌اند.


من نيز روزی
تَن اندر اين خاکِ خسته خواهم کشيد.


به راستی چه می‌ماند از آدمی
جز چراغی روشن به راه آيندگان؟
پس بدانيد که راستی بر دروغ
چيره خواهد شد
نيکی بر بدی چيره خواهد شد
پاکی بر پليدی چيره خواهد شد
بخشايش بر انتقام چيره خواهد شد
آشتی بر جنگ چيره خواهد شد
خِرَد بر جنون چيره خواهد شد
دُرستی بر بی‌راهه چيره خواهد شد
و راستی بر دروغ
و راستی بر دروغ
و راستی بر دروغ چيره خواهد شد.


هشدار
که آيندگان بر ما قضاوت خواهند کرد
و شما نيز
چون من
روزی تَن اَندر اين خاکِ خسته خواهيد کشيد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013