زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۳ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۳


من پيام‌آورِ رهايی و
رازدارِ روشنايی‌ام.


من زنده‌ام و زندگانی را دوست می‌دارم
و شادمانی را طلب می‌کنم
هم برای خويش و هم برای شما.


من سواره‌ای از سلاله‌ی هخامنشم
پياده‌ای از پهنه‌های زمين
زبان‌آوری از نطفه‌ی اعتماد
و ياوری که به ياری يقين آمده است.


سربازانِ من
ده‌هزار ديده‌بانِ بيدارِ من‌اند
برادرانِ من‌اند
دانا و توانايند.


سربازانِ من
به گاهِ آسودنِ مردمان، بيدارند
به گاهِ بيداریِ مردمان، بيدارند
شيرانِ روز و بينايانِ شباهنگامند.


سربازانِ من هزارانند
ده‌هزار هزار ... هزارانند
ديوانو دشمنان را به هزار تيرِ کرکس و
سوفارِ ستاره خسته‌اند.


اهريمن و دروغ را دَر هَم شکسته‌اند
و سرشاری و شکوه را به شهرها بازآورده‌اند
زيرا پدر و پيشوای آنان منم.


پس ای پروردگارِ بزرگ
نيايشِ مرا بشنو
دردهای ملتم را درياب
خوبی و خرمی نازل کن
شادکامی به بار آور
راستی و دُرُستی، تندرستی به بار آور
جهان را خوشبو کن
و بی‌خبران را بگو
کوروش برای جهالت و دشمنی
برای کينه‌توزی و کُشتار نيامده است
من پيام‌آورِ رهايی و
رازدارِ روشنايی‌ام.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013