زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۷ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۷


بينايم چون عقاب
هشيارم همچون آهو
و مغرور به گونه‌ی پلنگ.


پندارِ من پشتيبانِ شما باد
گفتارِ من کردارِ شما باد.


دودمانتان در آرامش
زندگی‌هاتان دراز
و آينده روشن‌تر از امروزتان!
اين آرزوی من است.


او که به نامِ عدالت می‌آيد
بايد عدالت را برقرار کند
ورنه دشمنِ من است.


او که به نام آزادی می‌آيد
بايد آزادی را برقرار کند
ورنه دشمنِ من است.


دشمنِ من دشمنِ مردم است و
دشمنِ مردم دشمنِ من است.


پس بدانيد که من
سَرِ متجاوز را به سنگ خواهم زد
سَرِ تازيانه‌زن را به سنگ خواهم زد.


دروغ دشمنِ من است
ريا و دورويی دشمنِ من است
و من هرگز
به وجدانِ خويش و
وجدانِ جهان دروغ نگفته، نمی‌گويم، نخواهم گفت،
زيرا دروغگو
دروغگو به دنيا نمی‌آيد
اما دروغگو
دروغگو از جهان خواهد رفت.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013