زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۶ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۶


من هزاره‌ی بی‌پايانِ شفاعتم
و پروردگار
دعای مرا مستجاب می‌کند.


در اين خارزارِ خزانی
من مزمورِ شکفتن و دليلِ حوصله‌ام.


در اين ديار
تا ناله و ناروايی باقی‌ست
ديده به خوابِ خوش نخواهم سپرد
اين ارث و عادتِ من است
جز راستی و دُرُستی
هيچ راهِ ديگری پيشه نکرده‌ام
و او که جز به راستی و دُرُستی درآيد
برادرِ من نيست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013