زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۲ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۲


سرانجام کسی خواب مرا خواهد ديد
سرانجام کسی انديشه‌های مرا بازخواهد سرود
و من نشانی‌های بسياری از پیِ روزگاران بازنهاده‌ام
راه‌ها گشوده
آتش‌ها افروخته
کارها کرده
بهره‌ها رسانده‌ام.


اين دعای من است:
کودکانتان شيرين‌زاد
خواب‌هاتان خوش
رمه‌هاتان بسيار
رودهاتان جاری
و جهانتان روشن باد.


پس پيروزگرانِ بَرزاوَند بدانند
شوشيانا آتشگاهِ آسمانیِ من است
من آن را به يادگارِ نور و بينايیِ آدمی آفريده‌ام
شوشيانا سرزمين من است
شبستانی خوش برای خستگانِ زمين.


پس دانايان نيز بدانند
دخترانِ فَرُخ‌زادِ سرزمين من زيبايند
بُرنايانِ سرزمينِ من برومندند
و من به فرماندارانِ خويش گفته‌ام
که زنان را زيور و
زندگان را برکتِ بسيار دهند
برومندان و بُرنايان را برکتِ بسيار دهند.


و شهريارانِ خردمندِ خويش را گفتم:
زندانِ زمانه‌ی ديوان را ويران کنند
چرا که اين جهان
گذرگاهِ گرزه‌ماران نيست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013