زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱


ميانِ خويش و قبايلِ بسيارم
قولنامه‌ی علاقه نوشته‌ام:
پارسيانِ پاکدين و
ايلاميانِ آزاد،
مادهای دانا و
پارتيانِ دلير،
به بَلخی‌ها، سُغدی‌ها،‌ آرياييان، گَنداری‌ها و
سکاها سکونت داده‌ام
هندی‌ها،‌ زرنجی‌ها، آشوريان و مصر
و مردمانِ هفت اقليم را
آزادیِ بسيار بخشيده‌ام
ارمنی‌ها، تراکيه، ليبيا و بابل را
به صلح و حوصله فراخوانده‌ام
مکرانی‌ها، خوارزميان و اَيونی‌ها را
دوستانِ خويش دانسته‌ام.


من کوروشِ هخامنش
پسرِ ماندانا و کمبوجيه
شهريارِ شوشيانا
شکوهِ ملتِ خويش را به آسمان رسانده‌ام.


و گفتم ای طوايف
طوايفِ هفت اقليمِ من
در آزادیِ تمام تجارت کنيد
اما به عدالت.


و گفتم طلا از ليدی
بابونه از بلخ
سينه‌ريز از هند
عقيق از نيمروز
فيروزه از خوارزم
نقره از مصر
آبنوس از لبنان و
عاج از حَبَشه بياورند.


من ميان خويش و قبايلِ بسيارم
قولنامه‌ی علاقه نوشته‌ام.


و بازارهای مردمان را
فراوانیِ بسيار باد:
رَدا، جامه و لاجورد
توت و خُرما و نان
انجير و عسل
انار و گلابی
گندم و انگبين، هِل،‌ آلو، سيب،
بادام و نيشکر
قند و پسته و برنج.


و گفتم به عدالت و آزادگی
زندگی کنيد
همه در امانِ من‌اند.


و گفتم من آورنده‌ی عدالتِ بی‌عيبم!
و گفتم شادمانی کنيد
زيرا من دعايتان کرده‌ام
باشد که تا هست
بيم و بلا نباشد
درد و فغان و آزردگی نباشد
اندوه و گرسنگی نباشد.


و گفتم
من گفتم
امنيتِ شما، امنيتِ من است
شادمانیِ شما، شادمانیِ من است
من از شما بوده، از شما هستم
من از ميانِ شما برآمده‌ام
من کوروشم
مصلحِ آسمان و زمين که دوستتان می‌دارم
مردمانِ دُرُست!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013