زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۳ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۳


من پرورده‌ی پاکی‌ها، اولادِ پرشيا، پسرِ ماندانا و کمبوجيه‌ام
اين سخن
سخنِ من است
همگان از حقوقی برابر برخوردارند
چه چوپانِ به کوه و
چه دبيران به دشت.


اين سخن من است:
ماه بالا می‌آيد و باز فرو می‌کاهد
خورشيد بالا می‌آيد و باز فرو می‌کاهد
اين رازِ بزرگِ حيات و هستی ماست
زنجيره‌ی زرينِ مرگ و زندگی‌ست.


پس نيکی پيشه کنيد و
پارسايی پيشه کنيد،
ورنه حتی يکی واژه از شما باز نخواهد ماند.


و من شهريارانِ هفت‌اورنگِ خويش را
به پی‌افکندنِ چنين پيمانی فراخوانده‌ام.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013