زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۸ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۸


کيشبانان و موبدان می‌گويند
تنها مذهبِ ما
سلوکِ برآمدگانِ زمين است
اما من
به اين قولِ گول
قَسَم نخواهم خورد
زيرا آزادیِ انديشه
آزادیِ آدمی‌ست.


پس بگذاريد جز به شادیِ خويش
در بَندِ باورِ مُردگان نباشيم.


و گفتم جهان را
به يکی جانب بی‌راه ننگريد
زيرا آيينِ آدميان
به شماره‌ی زندگانِ زمين است.


و بدانيد
اين سوادِ بر سنگ آمده
که آيندگانش خواهند خواند
نوشته‌ی من است
نوشته‌ی کوروش
چهرزادِ ايزدانِ زمين!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013