زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۷ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۷


من اولادِ آب و آتش و آدمی‌ام
رهآوردی جز رهايی‌ام
در سر نيست
پس به جانب من بياييد
زيرا فرستاده‌ی روشنايیِ آسمان و زمين منم.


ذلالت و دلهره را دَرهَم شکسته‌ام
خواری و خستگی را دَرهَم شکسته‌ام
زندان و زبونی را دَرهَم شکسته‌ام.


من همه‌ی شما را
با خود به بهشت خواهم برد.


پس به جانب من بياييد
کتيبه‌ی من است اين
با کلماتی روشن و
سوگندی که از پروردگار گرفته‌ام.


آيا دروازه‌ای از اين دست را
با کليدی آشناتر از اين می‌توان گشود؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013