زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۵ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۵


بيداران و آزادگان را نيازاريد
مردمانِ مرا نيازاريد
مِحنت‌کشانِ خاموش را نيازاريد
زنان و مادرانِ ما را نيازاريد
- سربازان خويش را چنين وصيت کردم. -


سربازانِ خردمندِ من
مراقبِ مرزها و خان‌ومانِ مردمانند
به همه‌ی زندگانِ زمين بگوييد
پسرِ ماندانا و کمبوجيه
چنين پنداشته
چنين گفته
چنين خواسته است،
ورنه چشم به راهِ جباران و بيدادگران باشيد
که پشيمانیِ بی‌پايانی
در پی خواهد رسيد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013