زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۲ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۲


پسر ماندانا و کمبوجيه با شما سخن می‌گويد
هرگز از پندِ پيران و دلالتِ خردمندان
پرهيز نکرده‌ام
هرگز در قضاوتِ خويش
به گفته‌ی بی‌اعتمادِ آدميان
بسنده نکرده‌ام.


دلالت بر آدمی
دانايیِ بسيار می‌طلبد.


هرگز به اهل ترديد اعتماد نکرده‌ام
هرگز به اهلِ غيبت اعتماد نکرده‌ام
هرگز به واژه‌چرانِ چاپلوس اعتماد نکرده‌ام
چنين نباشد که پرگويان را دوست بدارم
او که تنها به سخن گفتن شادمان شود
غمگين‌ترينِ شماست.


عاقل و آسوده باش
همچون من که هرگز از تولدِ تاريکی نترسيده‌ام
زيرا تور همواره در قفای ماست.
پس گفت‌وگو کنيد به اندازه،
گفت‌وگو کنيد به شادی، به اعتماد، به بزرگی.
دوزخِ شما تنها بدگمانیِ شماست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013