زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نه <- پيشگو و پياده شطرنج <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نه


نه اينکه نيست
پای رفتنم در کف!
دريا و مسيح اگر منم
با شمس و شهسوار
از سرير سليمان و ستاره می‌آيم.
يکيش، ماه و مثنوی.
يکيش، درد مشترک.
من
راز معنی‌ام،
معنای معنوی.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013