زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
يک <- پيشگو و پياده شطرنج <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


يک


با گُل وعده می‌کنم
هزار بهار از پی گامهام
خواهد شکفت.
با ساقه‌ها
لبی برای بوسه و
دستی به بدرقه.


من ريشه‌ها را شناخته‌ام.


دست بر زمين می‌نهم
دست بر زمين بگذار
رابطه از سنگ تا به ستاره يکی‌ست،
دستی در ستاره و پايی به سنگ.


از گور "ناظم حکمت"
گُلی با هفت‌پَره‌ی پريشان
به ديدن من آمده است.
يک بوسه برای "نرودا"
نامه‌ای سربسته از "پوشکين"،
گورت کجاست "لورکا"؟!
پيراهنم را
کوليانی از "اهواز" ربوده‌اند،
قلبم را
کودکانی از لبان "اوفيليا".
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013