زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
پراکنده‌ی نزديک به هم <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


پراکنده‌ی نزديک به هم


روزگاری‌ست ...!


پروانه در گذرگاهِ باد
بر نعشِ خاموشِ بيد گريه می‌کند.


اصلا پروانه می‌تواند گريه کند؟


پروانه فقط يک اسم است
اما گرگ‌ها ديده‌ام
که در خوابِ مظلومِ علف
از اندوهِ آهو بازمی‌آمدند.


خوابِ مظلومِ علف يعنی چه؟
گرگ‌ها چه ربطی به خوابِ علف دارند؟


روزگاری‌ست ...!


سنگ‌ها را ببنديد!
اين فرمانِ سرهای شکسته‌ی ماست.


روزگاری‌ست،
نه عجيب وُ
نه آسوده.


همين‌طوری يک چيزی گفتم
شما هم جهان را
چندان جدی نگيريد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013