زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
اشتباه در تلفظِ نی <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


اشتباه در تلفظِ نی


بی‌پدر!
من اين دايره‌ی بی‌راه را
بارها دور زده‌ام
تا به اين نقطه‌ی روشن از علاقه رسيده‌ام،
حالا تو می‌گويی جای علامتِ تعجب کجاست؟
همين جاست
بيا ....!


من اين مرگ را
مرگِ مثلِ هميشه را
بارها دور زده‌ام
تا به اين بازدَمِ دانا از دلالتِ زندگی رسيده‌ام.


من اين حروف
اين حروفِ بی‌حوصله را
بارها دور زده‌ام
تا به اين سکوتِ ساده از سايه‌نشينیِ رسولان رسيده‌ام.


حالا بيايم چه کنم، چه بگويم، چه بشنوم ...؟
بگذاريد اين يکی دو روزِ بازمانده از بامداد را
تنها برای خودم زندگی کنم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013