زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
تا <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


تا


همين‌جا می‌مانم
بادابادِ هر اتفاقی که پيشِ رو.
ما
از شدتِ درگذشتِ درياست
که به ساحل رسيده‌ايم.


زندگی،
چندان هم که گفته‌اند
کشف‌الشفایِ کرامت نيست.
من به جايی رسيده‌ام
که مرگ حتی
از وحشتِ مُدارای من سکوت می‌کند.


چرا از مُردنِ بی‌گاهِ اتفاق بترسم ...؟
اشاره‌ی آسانِ الوداع
دشوار نيست،
من اين کلمه‌ی کوچک را
بارها امتحان کرده‌ام.


ابدا ... نيازی به رفتن نيست
همين جا خوب است
حتی مُردنِ بی‌گاهِ عجيب‌اش که اتفاق ....!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013