زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
خيلی ... مدت‌هاست حالا <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


خيلی ... مدت‌هاست حالا


تکيه به ديوار
پير، خسته، بی‌خيال،
نه غبطه‌ی خوابی خوش وُ
نه چشم به راهِ شعری که فلان ...!


فلانِ بَهمانِ هر کسی کرده
که دل به اين دفتر و دستکِ بی‌دليل ...!


همه‌ی عمر بسته‌ی عشقی پنهان
از کنارِ کلماتِ آشکارِ شما گذشته
آمده به اين کوچه رسيده‌ام.


تکيه به ديوار
دارم بعضی خواب‌های خصوصیِ دنيا را
پيشِ خودم مرور می‌کنم.


من هرگز هيچ کاری نکرده‌ام
فقط گاهی
شريک بعضی شب‌های شهيدان و فقيران و درماندگان بوده‌ام.
در اين ديارِ بی‌درگاه
هميشه از همين الف و نون‌های فراوان، فراوان بوده،
فراوان هست، فراوان خواهد بود.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013