زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
هارا ...! <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


هارا ...!


به خاموشیِ اين همه خشتِ خام
دشنام چه می‌دهی؟


راهی نيست،
از تَهوعِ بی‌پايانِ تاريکی بگريز
از چَرندبافانِ ناروانويس بگريز!


تنها يک سوال ... برادر!
صدرِ مَصطَبه است اين،
يا اصطبلِ ابوحارثِ موصلی؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013