زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کتاب اسامیِ بعضی به يادماندگانِ من <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کتاب اسامیِ بعضی به يادماندگانِ من


امير،
پروانه، رحمان،
ولی‌الله، مراد، موسی،
غلام، کرامت، خسرو، مرضيه،
سعيد، سليمان، آذر، معصومه، کمال،
زهره، کيومرث، عبدالله، کيوان، آمنه، علی،
کوروش، حميد، محمد، پوريا، سَحَر، ستاره، سلطان،
پرويز، لطف‌الله، يوسف، باران، قاسم، عليرضا، مريم، باز مريم!
و يک
و دو
و سه ...
ورق بزن!
بی‌اسم، بی‌گور، بی‌نشان.
ورق بزن، ورق بزن الفباءِ ناتمامِ دريا را،
وقتِ حضور و غيابِ ساعتِ هفتم از هزاره‌ی ظلمت است.


و الف از ب به پ می‌رسد
و ت از ث به جيم می‌رسد
و چ از ح به خ می‌رسد
و دال از ذال به ر می‌رسد
و ...
سخت است اين شيبِ نزديک به شب،
دستم را بگير، راه خاوران خيلی دور است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013