زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
معمایِ واو <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


معمایِ واو


هی واوِ بی‌دليل!
به من بگو
در اين هوای تاريک،
همدستِ کدام جمله‌ی مجبور به سايه خواهی خزيد؟
وقتی که پايانِ زيباترين جمله‌ها
همين حضورِ يک نقطه‌ی نارواست،
معلوم است که تاريکی
تنها تاوانِ نوشتنِ ترانه‌های ماست.


اينجا حتی حروفِ ربط
از تجمعِ کلماتِ آسوده می‌ترسند،
حروف
از ربطِ اين واژه به آن واژه می‌ترسند.


واو!
هی واوِ بی‌دليل!
آگاه و برحذر باش،
فردا باز عده‌ی ديگری می‌آيند
و از لعنتِ لغت‌های تازه سخن می‌گويند.
می‌گويند که خداوند
از آفرينشِ غم‌انگيزِ آدمی
پشيمان است.


يک خط فاصله بگذار
ترانه‌ات را شبيه من تمام کن:
حُ‌روف، کَ‌لَ‌مات، و کاف، و لام، و مات!
اما تو ...!
تو ... واوِ بی‌دليل!
به همسرت بگو فردا با وثيقه بيايد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013