زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
خطبه‌ی تدفين <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


خطبه‌ی تدفين


بله، حرفِ شما درست است
زمين از شنيدنِ دعای تو امشب
باز خواهد ايستاد
به ساعتش نگاه خواهد کرد
و بعد ... خيره به آسمان
در سوگِ من و شما گريه سر خواهد داد.
(گريه سر خواهد داد
همان جمله‌ی جانشينِ گريه خواهد کرد است مثلا)


سر پا ايستاده‌ايم
خسته‌ايم
خيلی وقت است.


خيالت را راحت کنم،
حقيقت از اين قرار است
که بی‌اختيار از خوابِ خاک می‌آييم
بی‌اختيار از تکلمِ بی‌هنگامِ بعضی‌ها می‌ترسيم
گاه‌گاهی نيز از سرِ اتفاق زندگی می‌کنيم
و سرانجام در فراموشیِ ناپيدایِ خاموشان می‌ميريم.
(می‌ميريم
همان به خواب می‌رويم است مثلا)


بس است برادر،
اتوبوس راه افتاد!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013