زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
آخرين صحافِ پيرِ کوچه‌ی فروردين <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


آخرين صحافِ پيرِ کوچه‌ی فروردين


می‌گويند خاموشی
گاهی لازمه‌ی همين زندگی‌ست.
تصديق می‌کنم!


خاموشی خوب است
اما اشتباه می‌کنند آن‌ها که فکر می‌کنند اشتباه نمی‌کنند،
ما در آينده‌ی نزديک
گواهی خواهيم داد
که با کلماتِ کُشته‌ی ما بر نيزه‌ی استعاره چه کردند!


دستم سمتِ گوشی تلفن می‌رود،
شماره‌ای می‌گيرم،
- ساعت، دوازده و يازده دقيقه است
- ساعت،‌ دوازده و يازده دقيقه است
- ساعت، دوازده و يازده دقيقه است ...


باور نمی‌کنم!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013