زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
راهِ خوانایِ بعضی حروف <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


راهِ خوانایِ بعضی حروف


اينجا
هيچ سين و شينی
به بایِ بِسْمِلِ بی‌دليل نخواهد رسيد.


دنبالِ معنیِ معينی نبوده‌ام، نيستم،
فقط چيزی هست
حايلِ ميانِ من و باد،
که از مرگِ نگفتن می‌وَزَد به جانبِ چه ...!


بگذار نی از بُريدنِ داس
بدَوَد تا حروفِ هوا.


هی هرچه مرا حرام،
هی هيچِ بزرگ
حلالم کن!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013