زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بقایِ بی‌دليلِ چرخه‌ی اتفاق <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بقایِ بی‌دليلِ چرخه‌ی اتفاق


برف
برف می‌بارد
گَله‌ی کوچکِ گرگ‌ها
از پوزه‌ی پرتگاهِ بزرگ می‌گذرند،
گَله‌ی کوچکِ گرگ‌ها
رو به رَدپایِ آخرين گوزنِ پير
پيش می‌روند.


برف
برف می‌بارد،
ترس، تنفسِ آخر، غريزه‌ی تسليم،
و عطری عجيب
که لکه‌لکه بر برفِ سرخ می‌وزد.


غروب،
گله‌ی کوچکِ گرگ‌ها
از شکارِ سپيده‌دم بازمی‌گردند.
لاشخورها رفته‌اند
تنها کفتارِ خسته‌ای
خَليده خَليده
آخرين استخوانِ شکسته را سَق می‌زند.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013