زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بازی در تعويضِ حلقه‌ها <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بازی در تعويضِ حلقه‌ها


بعيد می‌دانم از راهِ دريا رفته باشد
دريا
فقط تخيلِ مستعارِ من است.


شما به کدام دليل خيال می‌کنيد
هر به دريا رفته‌ای
روزی برهنه به آفتاب خواهد رسيد؟


به طورِ قطع و يقين
يکی خواهد آمد،
شاهدِ روشنِ اين سخن،
تخيلِ مستعارِ من است
که لبريزِ کلماتِ حضرتِ حافظ است.


همه‌ی ما
در آيينِ مرموزِ ماه
به ستاره‌ی دنباله‌دارِ سپيده‌دم قَسم خورده‌ايم.
ما کلمه به کلمه
درکِ عميقِ اين اتفاق را کامل خواهيم کرد،
ما
مجلسِ مُغانِ اين قبيله را قانع خواهيم کرد.


از اين دقيقه به بعد
ما
بر سَرِ سهم اين چراغ و آن ستاره
چانه نخواهيم زد.
شما نيز نگرانِ دريا نباشيد،
او باز خواهد گشت
اتفاقا از راهِ دريا بازخواهد گشت،
بَسآمدِ دريا، دريا ...
فقط تخيلِ مستعارِ من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013