زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
شب ادامه دارد، بايد بزنم بيرون! <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


شب ادامه دارد، بايد بزنم بيرون!


سه روز و چهار شبِ کامل است
که بنا به وعده‌ی واژه‌ها
هيچ کاری نکرده‌ام.


هنوز
پُشتِ همين ميزِ کهنه
دارم در غيابِ زيباترين شاعران
پیِ اورادِ عجيبِ شبِ شفا می‌گردم.


راهی نيست!


همسايه‌ام خواب است
وگرنه آواز می‌خواندم.


سه روز و چهار شبِ کامل است
شعری دور و بَرِ بيدارخوابیِ بی‌پايان‌ام
پرسه می‌زند.


خانواده‌ام خواب است
وگرنه کليدِ کهن‌سالِ درگاهِ گريه‌ها
در مشتِ بسته‌ام عرق کرده است.


نمی‌روم
جايی نمی‌روم،
خورشيد هم دست نگه داشته است،
تا من نخوابم
طلوع نخواهد کرد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013