زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
لمس‌اش کن، همين کافی‌ست <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


لمس‌اش کن، همين کافی‌ست


آب در واژه وُ
سنگ
از وضویِ سايه رقم می‌خورَد.
وگرنه آفرينش اشياء
در وَهمِ شب
کامل نمی‌شود.


واژه، آب، سنگ، وضو،
و سايه‌ی بی‌پايانِ اسامیِ آدمی،
که در وَهمِ شب ...!


حالا آن اسمِ عجيب را
به من بگو!
جادوگر بزرگِ کلمات
مشغولِ نوشتنِ کدام کتابِ کهن‌سال است؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013